Monthly Archives: mei 2013

Klimaatbeleid en mobiliteit in Utrecht

Algemeen wordt aangenomen dat een stijging van de temperatuur op aarde met nog eens 2 graden rampzalige gevolgen heeft: wegsmelten van poolijs en gletsjers, stijging van de zeespiegel, een toename van orkanen, verwoestijning van landbouwgronden, uitsterven van plant- en diersoorten, massale hongersnood. De oorzaak van de opwarming is voornamelijk de te hoge concentratie CO2 (koolstofdioxide) […]

Schoonrekenen langs de Kinglaan in Utrecht

Op 17 februari j.l. plaatsten wij een bericht, dat goed laat zien hoe er in Utrecht nog steeds schoongerekend wordt. Dat gebeurt heel simpel: door voor knelpunt-wegvakken gewoon geen berekeningen meer uit te voeren. Wat niet weet, wat niet deert. Uit berekeningen die voor het jaar 2011 werden uitgevoerd blijkt dat de concentratie NO2 langs […]

EU onderzoekt klacht milieugroepen luchtkwaliteitsbeleid Nederland

Op 15 april schreef de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, samen met achttien andere milieugroepen, een klachtbrief aan Euro-commissaris Janez Potocnik over het falende luchtkwaliteitsbeleid van de Nederlandse overheid. Met de waarschuwing dat de Nederlandse overheid waarschijnlijk opnieuw uitstel zal proberen te krijgen om aan de fijnstof- en stikstofdioxidenorm te voldoen.( brief aan mr. janez potocnik) […]

Aardig zijn voor (Groen)Links?

Stop Luchtverontreiniging deed gisteren een oproep aan Utrechts wethouder Lintmeijer (GroenLinks) om op te stappen. Op het bericht kwamen drie kritische mailtjes binnen. De strekking van die mailtjes was eigenlijk dat Lintmeijer toch zijn best doet en dat het beter zou zijn hem daarbij te steunen in plaats van op zijn vertrek als wethouder aan […]

Wethouder Lintmeijer (GroenLinks) moet opstappen

Op 17 mei j.l. kopte de Volkskrant met “Grote steden halen in 2015 EU-norm voor stikstof niet”. Dat zou blijken uit een brief die, “naar nu blijkt” eind maart aan staatssecretaris Mansveld is gestuurd. De bewuste brief (*) staat sinds 26 maart op de website van de gemeente Amsterdam. Op 5 april concludeerden wij op […]