Author Archives: -

Houtstook een ramp voor klimaat én luchtkwaliteit

(overgenomen van Mobilisation for Environment * ) Sterfte als gevolg van houtstook hoger dan aantal verkeersdoden? Prof. Dr. Lars Hein van de universiteit Wageningen schatte in 2018 het aantal doden als gevolg van houtstook destijds al  tussen 900 en 2.700 per jaar. Vergelijk dit met het aantal verkeersdoden in 2019 van 661… Volgens het Longfonds […]

Stinkende 2-takt bladblazer nog steeds in gebruik in Utrecht

In 2014 werden er door de SSLU en de Partij voor de Dieren al vragen over gesteld:  waarom nog steeds sterk luchtvervuilende 2-takt bladblazers in Utrecht?  Het antwoord van het college was dat die niet gemist konden worden in de herfst als er grote hopen herfstbladeren liggen. Daar zouden elektrische bladblazers niet sterk genoeg voor […]

Brief aan het college n.a.v. Lubach op zondag over de onafhankelijkheid van het Nederlands Normalisatie Instituut

Aan het College, een week geleden stuurde ik u namens de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Stichting Klimaat030 een wob-verzoek m.b.t. de door het college goedgekeurde kwaliteitsverklaring van Eneco. De berekening van het rendement van de stadsverwarming vindt plaats aan de hand van normbladen die door het Nederlands Normalisatie Instituut (een particulier instituut) worden […]

Gemeente Utrecht: pelletkachel beter voor het klimaat dan elektra

Nog geen maand nadat de gemeenteraad Utrecht de noodtoestand had uitgeroepen in verband met de klimaatverandering, wijst de gemeente het bezwaar van de SSLU af tegen het gebruik van een pelletkachel voor de warmwatervoorziening van een tijdelijk hotel op het Kromhout kazerneterrein Herculeslaan. Motivering: “een pelletkachel mogelijk schoner dan een elektrische boiler die wordt aangedreven […]

Hoe onafhankelijk is het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)?

Het antwoord is: niet. De NEN is een stichting. Die stichting stelt zich ten doel normen op te stellen voor alles en nog wat. Best nuttig, want als fabrikanten producten op de markt brengen die aan NEN-normen voldoen, weet je wat je koopt. De overheid maakt veel gebruik van de NEN. Bijvoorbeeld in het Bouwbesluit […]

College Utrecht danst naar de pijpen van Eneco

Naomi Klein brak in haar boek No Time (2014) een lans voor kleinschalige energie voorzieningen, omdat die te beheren en te controleren zijn door een lokaal bestuur waarbij de plaatselijke bevolking nog wat te zeggen heeft. Die zou bijvoorbeeld kunnen beslissen alleen energie (en warmte) te leveren die niet wordt opgewekt door steenkool en niet […]

Vrijwilligers gezocht

De SSLU zet zich sinds 2005 in voor schone lucht in Utrecht. Dat doen we door voorlichting, het informeren van raadsleden en als het moet door het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen plannen/besluiten van de gemeente die slecht zijn voor de luchtkwaliteit: voor de gezondheid, het milieu en het klimaat. De […]

CO2-uitstoot in Utrecht interesseert de gemeente niet

Naar aanleiding van een bericht in de DUIC over 550 vrachtwagens die 5,6 miljoen liter beton zouden aanvoeren voor de bouw van de Galaxy tower op de Croeselaan, deed de SSLU een wob-verzoek om inzage te vragen in documenten waaruit blijkt: dat bij de berekening van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Utrecht rekening is gehouden met […]

Beroep ivm omgevingsvergunning Galaxy tower

Samen met de Klimaatpartij heeft de SSLU beroep ingesteld ivm de verleende omgevingsvergunning voor de Galaxy tower waarvan inmiddels de fundering gelegd is. Het beroep is ingesteld omdat de gemeente naar het oordeel van SSLU/Klimaatpartij niet akkoord had kunnen gaan met de Energieprestatie berekening (EPC). Het gebouw draagt ten onrechte het predicaat klimaatvriendelijk. Dat de […]

Schoonrekenen in Utrecht, nu ook met CO2.

In 2010 moest aan de NO2-norm voldaan worden, in 2016 waren er nog steeds overschrijdingen. Met CO2 gaat het net zo. Nadat de gemeente Utrecht jarenlang de lucht schoonrekende, rekent de gemeente nu ook de uitstoot van CO2 omlaag. Alles om te zorgen dat de stad volgebouwd kan worden en het autoverkeer geen strobreed in […]