Monthly Archives: november 2013

Het NSL als “ultieme smokkelstap”

“Dat NSL is in de ogen van mijn fractie de ultieme smokkelstap (…) om met gegeven luchtvervuiling alsnog de goedkeuring voor bouwprojecten er doorheen te smokkelen, een goedkeuring die er anders niet zou komen (…) een bureaucratisch monstrum, dat beleidsambtenaren, juristen en adviesbureaus gouden tijden zal bezorgen.” Diederik Samsom (2006) Voor wie het nog niet […]

Bewoners Graadt van Roggenweg in de steek gelaten

Eén van de drukste en smerigste wegen is de Graadt van Roggenweg. Daarom is het een slechte zaak dat de route Kinglaan – Weg der Verenigde Naties – Graadt van Roggenweg in de nota “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” (2012) is aangewezen als “fly-in”: de belangrijkste route vanaf de RING naar de binnenstad. Als dat werkelijkheid […]

Utrechtse milieuzone personenwagens als vijgeblad: 500 diesels minder!

De gemeenteraad heeft op voorstel van GroenLinks-wethouder Lintmeijer besloten tot het instellen van een milieuzone voor personenwagens (stationsgebied en binnenstad). De maatregel wordt van kracht vanaf 1 januari 2015. Vanaf die datum mogen diesels  van EURO klasse II en lager niet meer in centrumgebied komen. Buiten het centrumgebied verandert er niets. Komt er in 2015 […]