Vrijwilligers gezocht

De SSLU zet zich sinds 2005 in voor schone lucht in Utrecht. Dat doen we door voorlichting, het informeren van raadsleden en als het moet door het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen plannen/besluiten van de gemeente die slecht zijn voor de luchtkwaliteit: voor de gezondheid, het milieu en het klimaat.

De luchtkwaliteit wordt niet alleen verslechterd door teveel auto- en vrachtverkeer (en bromfietsen) in de stad, maar steeds meer ook door houtrook en de uitstoot van teveel CO2. De SSLU heeft daarom ook actie gevoerd tegen de biomassainstallatie van de Eneco. De SSLU is ook een tegenstander van de uitbreiding van de stadsverwarming, omdat die erg energie-onzuinig is en gebruikers van de stadsverwarming afhankelijk maakt van een leverancier waarop ook de gemeente geen enkele invloed heeft.

Wij zoeken vrijwilligers die mee willen denken, ook vrijwilligers die eventueel in het bestuur van de stichting willen zitten. Wij zoeken mensen die tegen houtrook, tegen energieverspilling en tegen teveel autoverkeer in de stad zijn.

Wie belangstelling heeft: stuur een mailtje naar stopluchtverontreiniging@gmail.com of bel op (06 45 172 472 Kees van Oosten)