Monthly Archives: april 2013

Alarmerende fijnstofoverschrijding platteland

Slecht bericht voor stadsmensen die overwegen de stad te ontvluchten in verband met de vuile en ongezonde stadslucht. In een groot aantal ‘groene’ gemeenten met veel veehouderijen moet je helemaal niet wezen. Woon je in de buurt van een flinke varkensstal of pluimveehouderij dan krijg je zomaar twee keer zoveel fijnstof binnen als de ongelukkige […]

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit als black box

Waarom noemde Diederik Samson, namens de fractie van de PvdA,  het NSL een “ultieme smokkelstap”? Om “met gegeven lucht­vervuiling alsnog de goedkeuring voor bouwprojecten er doorheen te smokkelen, een goed­keuring die er anders niet zou komen (…) een bureaucratisch monstrum, dat beleidsambte­naren, juristen en adviesbureaus gouden tijden zal bezorgen.” Zie onze column van 6 april […]

Natuur en milieufederatie voor aanpakken NRU

Een milieuorganisatie pleit niet vaak voor het zo spoedig mogelijk aanpakken van een weg. Toch vraagt de NMU de Tweede Kamer om het project Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) niet verder uit te stellen. Dit vooral om de leefomstandigheden in een groot deel van Utrecht niet verder te laten verslechteren door een overmaat aan autoverkeer in […]

Diederik Samsom: NSL is de ultieme smokkelstap

“Dat NSL is in de ogen van mijn fractie de ultieme smokkelstap (…) om met gegeven lucht­vervuiling alsnog de goedkeuring voor bouwprojecten er doorheen te smokkelen, een goed­keuring die er anders niet zou komen (…) een bureaucratisch monstrum, dat beleidsambte­naren, juristen en adviesbureaus gouden tijden zal bezorgen.” (Diederik Samsom) * Ondanks scherpe kritiek van de […]

Nederland gaat opnieuw versoepeling en uitstel vragen

Alles wijst erop dat Nederland opnieuw versoepeling en uitstel gaat vragen aan de EU. In 2005 had aan de fijnstofnorm moeten worden voldaan, in 2010 aan de NO2-norm. Omdat Nederland zogenaamd alles in het werk had gesteld om tijdig aan die normen te voldoen, maar desalniettemin daar niet in slaagde vroeg en kreeg de Nederlandse […]