CO2-uitstoot in Utrecht interesseert de gemeente niet

Naar aanleiding van een bericht in de DUIC over 550 vrachtwagens die 5,6 miljoen liter beton zouden aanvoeren voor de bouw van de Galaxy tower op de Croeselaan, deed de SSLU een wob-verzoek om inzage te vragen in documenten waaruit blijkt:

  • dat bij de berekening van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Utrecht rekening is gehouden met de productie van die 5,6 miljoen liter beton en andere bouwmaterialen (staal, glas e.d.) voor de Galaxy-tower en meer in het algemeen met  bouwmaterialen voor de realisering van alle nieuwbouw in het stationsgebied.
  • dat bij de berekening van de jaarlijkse CO2-uitstoot (en de uitstoot van NO2 en fijnstof) rekening is gehouden met het transport van bouwmaterialen en bouwinstallaties van en naar bouwlocaties in het stationsgebied.
  • dat bij de berekening van de te verwachte CO2-uitstoot rekening is gehouden met werkzaamheden en bouwmaterialen die gebruikt worden bij de aanleg van de opgewaardeerde NRU (langs Overvecht)
  • dat de CO2 uitstoot i.v.m. bouwmaterialen in het stationsgebied worden meegenomen bij het bewaken van de klimaatdoelstelling: in 2020 een reductie van de uitstoot van CO2 van 25% t.o.v. de uitstoot in 1990.

Uit het wob-besluit van 27 maart 2019 blijkt dat de gevraagde documenten er niet zijn. Het besluit voegt ter toelichting nog toe; de CO2-uitstoot door langzaam verkeer, trein, tram, bouwmachines is niet bekend en wordt niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor het maken van producten, bouwwerken, vliegreizen van Utrechters, voedsel e.d.

Over de klimaatdoelstelling reductie van 25% in 2020 t.o.v. de CO2-uitstoot in 1990 staat in het wob-besluit dat die niet in het college akkoord staat. Een merkwaardig argument. De rechter heeft in de Urgenda zaak bepaald dat de overheid onrechtmatig handelt als zij er niet voor zorgt dat de CO2-uitstoot in 2020 met 25% is gedaald t.o.v. 1990.  Die opgave geldt uiteraard niet alleen voor de rijksoverheid, maar ook voor de lokale overheid en dus ook voor de gemeente Utrecht.

Hoe serieus de gemeente Utrecht de noodzaak neemt de CO2-uitstoot terug te dringen blijkt uit het wob-besluit. Namelijk niet. Zeer relevante gegevens die voor de berekening van de CO2-uitstoot nodig zijn worden niet bijgehouden en of de CO2-uitstoot in 2020 met 25% t.o.v. 1990 zal zijn teruggedrongen is een vraag die de gemeente Utrecht kennelijk niet bezighoudt.