Monthly Archives: juni 2013

De mythe van de groene economie

Anneleen Kenis en Matthias Lievens, beiden verbonden aan de universiteit Leuven, schreven een goed en informatief boek waarin wordt afgerekend met de opvatting dat een verdere klimaatverandering kan worden voorkomen door de markteconomie te vergroenen. Wat nodig is volgens de auteurs is minder welvaart, eerlijk delen van welvaart, meer democratie en vooral minder marktwerking. Overheden […]

Voor het halen van de norm in 2015 is het nog niet te laat

Donderdagavond 6 juni wordt het ontwerpraadsvoorstel ‘Gezonde lucht voor Utrecht; Uitvoerings­programma 2013-2015’ in de commissie Stad & Ruimte besproken. De SSLU heeft daar een uitge­breide inspraakreactie op gegeven. Daar is weinig van terug te vinden in de nota van antwoord. Reden waarom de SSLU haar reactie in beknopte vorm opnieuw onder de aandacht brengt. brief […]