Houtstook een ramp voor klimaat én luchtkwaliteit

(overgenomen van Mobilisation for Environment * )

Sterfte als gevolg van houtstook hoger dan aantal verkeersdoden?

Prof. Dr. Lars Hein van de universiteit Wageningen schatte in 2018 het aantal doden als gevolg van houtstook destijds al  tussen 900 en 2.700 per jaar. Vergelijk dit met het aantal verkeersdoden in 2019 van 661…

Volgens het Longfonds zijn 750.000 mensen met een longziekte regelmatig benauwd door houtstook. Sinds 2018 zijn er veel houtkachels en biomassacentrales bijgekomen. Volgens RIVM is houtstook verantwoordelijk voor bijna 25% van alle fijnstof uitstoot in Nederland.

Negatieve gezondheidseffecten van houtstook

Volgens het Longfonds is houtrook ongezond voor iedereen.  Houtrook bestaat namelijk uit een gevaarlijke mix van chemische stoffen. Naast CO2 en water bevat houtrook voornamelijk fijnstof (PM10 en PM2,5), anorganische gassen zoals koolstofmonoxide en stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en organische zuren. Deze stoffen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten en in het ergste geval tot vroegtijdig overlijden. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken van hout leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. 

De voorbeelden van negatieve gezondheidseffecten door houtrook zijn talrijk. Het Longfonds geeft aan dat zo’n 750.000 mensen met een longziekte in Nederland regelmatig benauwd zijn door houtstook.  Daarnaast wordt de kans op het ontwikkelen van kanker 12 keer groter geschat bij houtrook dan bij een vergelijkbare hoeveelheid tabaksrook.  Ook veroorzaakt houtstook gezondheidsproblemen bij kinderen en zuigelingen, zoals infecties aan de luchtwegen, ernstige aanvallen van astma en oorontsteking.  Op zeer korte termijn kunnen eveneens gezondheidsklachten ontstaan. Een studie met vrijwilligers die in experimenten enkele uren zijn blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit direct kan leiden tot gezondheidsschade.  Kortstondige blootstelling kan zelfs cardiovasculaire aandoeningen uitlokken.

Het kabinet blijft ook op dit gebeid ernstig in gebreke. Het is zelfs zo dat het kabinet deze ontwikkeling heeft ondersteund door subsidies op houtkachels te verstrekken, die op grote schaal tot problemen leiden m.b.t. gezondheid, burenruzies en ontwrichting van gemeenschappen. Inmiddels is ook bekend dat luchtverontreiniging de gevolgen van een corona infectie verergert.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid. MOB verzoekt gemeenten om de ernstige gevolgen van deze blunder van het kabinet zo goed mogelijk te beperken.

Zie brief van MOB aan een aantal gemeenten: Brief van MOB naar gemeenten

* Zie : https://mobilisation.nl/index.php?id=5