Monthly Archives: januari 2016

Lotje Jokkebrok

Aldus de wethouder in de Volkskrant van 22-1-2016. Maar wat staat er in de uitspraak? Gelet daarop stelt SSLU in beroep terecht dat de effecten zoals genoemd in het bestreden besluit in werkelijkheid lager zullen zijn dan door het college bij de beslissing op bezwaar genoemd. (r.o. 25) SSLU heeft in bezwaar immers naar voren […]

Wethouder Van Hooijdonk kan het jokken niet laten

TNO emissiefactoren voor EC (roet) blijken op niets te zijn gebaseerd. Milieuzone maakt de lucht geen spat schoner. Wethouder Van Hooijdonk durft niet met de SSLU in debat. Gezichtsverlies weegt voor de wethouder kennelijk zwaarder dan gezondheidsschade door luchtverontreiniging. Aanvankelijk werd de milieuzone voor personenwagens verdedigd met het argument dat die nodig was om tijdig […]