Monthly Archives: juni 2015

Milieuzone, een kapitalistische maatregel

Opmerkelijk is dat de milieuzone voor personen- en bestelwagens vrijwel alleen wordt onderbouwd met het argument dat daardoor de concentratie roet zou afnemen. Voorstanders van de milieuzone weten dat door de maatregel de concentratie NO2 niet of nauwelijks afneemt. Diesels euroklasse 3, 4 of 5 stoten, zo blijkt uit praktijktests, veelal meer NOx uit dan […]

Rampzalig klimaatbeleid Utrecht

In opdracht van de gemeente heeft Harmelink consulting het energiebeleid van de gemeente over de jaren 2011-2014 aan een evaluatie onderworpen. Welnu, het aandeel hernieuwbare energie kwam eind 2013 niet verder dan 1%. De gemeente is niet in staat geweest om investeringen in grootschalige duurzame energieopwekking te realiseren. Utrechters tonen weinig bereidheid om een lening […]

Uitbreiding van rochelroutes dankzij Milieudefensie

Milieudefensie kwam op het idee om wegen met veel luchtverontreiniging rochelroutes te noemen. De milieuzone waar Milieudefensie en de gemeente zich voor inzetten zorgt nu voor een uitbreiding van de rochelroutes in Utrecht en maken de lucht in Utrecht dus extra ongezond. De milieuzone die vanaf 1 mei geldt is maar klein: de binnenstad en […]