Monthly Archives: januari 2014

Toveren met het verkeersmodel

Voor de berekening van de luchtkwaliteit in een toekomstig jaar (bijvoorbeeld 2015) is het nodig te weten hoeveel auto’s, vrachtwagens en bussen er rijden op stadswegen waarvoor de luchtkwaliteitsberekening moet worden uitgevoerd. De verkeersintensiteit wordt per weg en zelfs per wegvak berekend door het Verkeersmodel Utrecht (VRU), een rekenmodel ontwikkeld door Goudappel Coffeng. Om dat […]

Monitoringsrapportage 2013 (RIVM): overschrijdingen in 2015

Zoals bekend moest aanvankelijk in 2010 aan de EU-norm voor NO2 worden voldaan. Omdat het luchtkwaliteitsbeleid in Nederland veel te laat op gang op kwam, werden al in 2005 voorbereidingen getroffen om uitstel te vragen aan de EU. Dat uitstel werd in april 2009 verleend omdat Nederland toezegde er voor te zullen zorgen dat op […]

SSLU stelt beroep in bij het Europese Hof in Straatsburg

Presentatie beroepschrift op bijeenkomst 12 maart! Zalencentrum Amaliadwarsstraat. Op 13 juli 2012 heeft de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht het OM verzocht de gemeente Utrecht te vervolgen ter zake van overtreding van normen en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit, wat ernstige gezondheidsschade en vroegtijdig overlijden van honderden Utrechters tot gevolg heeft. Volgens de in 1999 […]

Knip Monicabrug en de gevolgen voor de Amsterdamsestraatweg

In 2008 vatte de gemeente het plan op een aantal ‘knips’ aan te brengen in het wegennet van Utrecht om het autoverkeer in de stad terug terug te dringen. Dat terugdringen van het autoverkeer is een goed streven, maar die knips niet. De knips verplaatsen niet alleen de luchtverontreiniging, maar verergeren per saldo de luchtverontreinigingen. […]