Omrijden door Utrechtse milieuzone

Volgens de gemeente Utrecht valt het omrijden als gevolg van het instellen van de milieuzone wel mee. De ‘deskundigen’ die het plan voor de milieuzone gemaakt hebben (RoyalHaskoning/DHV en TNO) beweren dat ze bij de berekening van het effect van de milieuzone voor de luchtkwaliteit dit omrijden hebben ingecalculeerd.

Uit inmiddels d.m.v. een wob-verzoek verkregen informatie blijkt dat echter niet of nauwelijks het geval te zijn. De berekende NO2-concentratie op wegen waar dat omrijden zich zou met name zou moeten voordoen laten nagenoeg geen verschil zien in de autonome situatie (zonder milieuzone) en in de situatie mét milieuzone.

Hieronder een paar kaartjes waaruit duidelijk de omvang van het omrijden blijkt. Dat omrijden heeft niet alleen tot gevolg dat de ‘vieze’ lucht door de milieuzone verplaatst wordt, maar ook dat per saldo het aantal kilometers dat in de stad wordt afgelegd toeneemt. In dit omrij-effect is nog niet meegenomen dat auto’s die niet meer in de milieuzone mogen komen nu worden gebruikt om ergens anders boodschappen te doen (Kanaleneiland, Overvecht), wat ook tot verplaatsing van ‘vieze’ lucht leidt.

Voorstanders zullen misschien aanvoeren: als er maar genoeg omgereden moet worden pakken automobilisten vanzelf de fiets. De vraag is of dat in dit geval zo is, omdat het omrijden zich vooral voordoet bij intern stadsverkeer. Wie in de situatie zónder milieuzone de auto nam zal dat in de situatie mét milieuzone ook doen, want ook in de situatie zónder milieuzone ben je met de fiets ook veel eerder op de plaats van bestemming.
. nagtegaalstr - vleutenseweg

kardj - westplein

asw diak om de zuid

asw diak nrds