Monthly Archives: februari 2014

Verzoekschrift SSLU voor het Europese Hof

Op 24 februari 2014 heeft de SSLU een verzoek aan het EHRM verstuurd. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Hof wordt verzocht uit te spreken dat de gemeente Utrecht zich schuldig maakt aan schending van artikel 2 van het EVRM: recht op leven. En hetzelfde geldt voor de Nederlandse […]

Lintmeijer en Everhardt staan met lege handen

Het bericht op onze site van 1 februari 2014 dat het college nog steeds niet had gereageerd op de brandbrief van de Adviesgroep Schone lucht heeft zijn uitwerking niet gemist. Prompt werd er een ambtenaar aan het werk gezet en twee dagen later werd het antwoord Lintmeijer en Everhardt per mail aan de Adviesgroep verzonden. […]

Geen antwoord Lintmeijer en Everhardt op brandbrief 21 oktober 2013

Op 21 oktober 2013 stuurde de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid een brandbrief naar het college. Van de brandbrief werd in de pers uitvoerig verslag gedaan. Volgens de brandbrief was de Adviesgroep van mening dat de door het college voorgestelde maatregelen om de luchtverontreiniging terug te dringen volstrekt onvoldoende waren. Onvoldoende om de EU-normen in […]