Monthly Archives: augustus 2013

Nog steeds geen inzage in berekeningen

Op 5 januari 2013 verzocht de SSLU inzage in onder meer de berekeningen die zijn gebruikt voor het ontwerp- Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 en het definitieve Actieplan Luchtkwaliteit 2006-2012. Omdat de vooruitberekeningen in beide actieplannen zeer tegenstrijdige uitkomsten opleverden en bovendien in 2010 en 2012 totaal niet uitkwamen, is het nuttig om na te gaan […]

Zitting gerechtshof ivm klaagschrift SSLU

Op 21 augustus vindt de hoorzitting plaats bij het gerechtshof Den Haag, waar de SSLU kan komen toelichten waarom zij vindt (samen met 86 mede ondertekenaars), dat de gemeente Utrecht strafrechtelijk moet worden vervolgd. De hoorzitting blijkt niet openbaar en alleen bestuursleden van de SSLU worden op de hoorzitting verwacht. De advocaat-generaal heeft een advies […]

Slager keurt nog steeds zijn eigen vlees

In 2009 rapporteerde KEMA over de werkprocessen luchtkwaliteit bij de gemeente Utrecht. Eén van de aanbevelingen was om een duidelijke scheiding te maken tussen aan de ene kant de rol van plannenmaker en aan de andere kant die van een overheid die plannen en vergunningaanvragen aan de wet milieubeheer moet toetsen. Een zeer terechte aanbeveling, […]