Monthly Archives: februari 2013

“Geef mij de feiten, dan geef ik u recht”

Rechtbanken en gerechtshoven zijn “feitenrechters”.  Dat horen ze tenminste te zijn, maar daar komt soms niet veel van terecht. De gemeente Utrecht voerde 15 maart 2006 in een procedure bij de rechtbank Utrecht aan ( in een conclusie van dupliek) dat in 2010 zeker aan de grenswaarde voor NO2 zou worden voldaan. Dat zou nog […]

Europeanen ontevreden over luchtkwaliteit

Een meerderheid van Europeanen vindt dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar verslechterd is. Vier op de vijf Europeanen willen dat Europese Unie extra maatregelen neemt om de luchtverontreiniging te bestrijden. Zeven op de tien Europeanen zijn niet tevreden met de inspanningen van de overheid om de luchtverontreiniging terug te dringen. Ook de voorlichting over […]

Lucht in Utrecht wordt niet gezonder

In 2005 berekende het RIVM dat er jaarlijks tussen de 12.000 – 24.000 ( zeg maar 18.000) mensen in Nederland voortijdig overlijden door langdurige blootstelling aan fijnstof. Dat zijn er in Utrecht pakweg 300 (per jaar dus). Aannemelijk is dat de kans op voortijdig overlijden voor mensen die langs drukke wegen wonen het grootst is. […]

Blootstellingscriterium maakt de lucht ‘schoner’

Volgens de overheid en het RIVM wordt de lucht in Nederland steeds schoner. Hoe dat ‘berekend’ wordt, blijkt uit de NSL-monitor 2012. Zie http://viewer2012.nsl-monitoring.nl/viewer/ In 2011 waren langs de hele Kinglaan nog rode bolletjes te zien (rood = overschrijding). In 2015 echter zijn de bolletjes uit het kaartbeeld verdwenen. Die bolletjes zijn niet blauw geworden […]

RIVM-fabeltjes over smog

Het verkeer zou maar heel beperkt bijdragen aan de fijnstofconcentraties, aldus Hoogerbrugge van het RIVM, 24 januari voor de NOS-radio. Ca. 10% preciseert Hoogerbrugge verderop in het gesprek. Of minder hard rijden veel uithaalt betwijfelt Hoogerbrugge. Dat zou uitgezocht moeten worden. Hoogerbrugge spreekt aldus de woordvoerder van de Vlaamse Milieupartij tegen die zegt dat snelheidsbeperkende […]

Verplaatsing touringcarterminal

Een van de vele maatregelen die begin 2008 door de gemeente Utrecht werd aangemeld voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) was de verplaatsing van de touringcarterminal van het Jaarbeursplein naar een parkeerterrein langs de A2. Uit het Meerjarenperspectief bereikbaarheid en luchtkwaliteit 2011 (Bijlage 3) van de gemeente Utrecht blijken de kosten daarvan (300.000 euro), geboekt […]

Hoe onafhankelijk is het RIVM?

Om de twijfel weg te nemen over de betrouwbaarheid van de Utrechtse luchtkwaliteitsberekeningen, werd in 2011 een meetnet opgezet. Van de 50 meetlocaties werden er ruim 20 langs drukke stadswegen gekozen. De bedoeling was om de metingen die langs drukke stadswegen werden uitgevoerd te vergelijken met de berekeningen die voor datzelfde jaar waren uitgevoerd. Om […]

Voortijdig overlijden door fijnstof vooral langs drukke stads- en snelwegen

In 2005 rapporteerde het RIVM (*) dat er gemiddeld zo’n 18.000 Nederlanders elk jaar vroegtijdig zouden overlijden door blootstelling aan fijnstof. Bij dat aantal van 18.000 zou sprake zijn van een levensduurverkorting in de orde van 10 jaar. Dat cijfer werd vervolgens ook genoemd in “Fijnstof nader bekeken”, ook uit 2005, van het Milieu en […]

Dutch National Air Quality Cooperation Programme (NSL)

Dutch government evading EU regulations on air quality? In July 2008, the Dutch government requested the EU Commission to agree to postponement (‘derogation’) of the obligation to meet the deadlines set for compliance with EU limit values for particulate matter (2005) and nitrogen dioxide (2010). In April 2009, the Commission agreed. The derogation for particulate matter was set […]

Strafbare overheid en luchtverontreiniging

Presentatie in boekhandel De Rooie Rat (Oude Gracht 65) 28 februari 2013 om 19.00 uur De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht heeft het gerechtshof in Den Haag samen met 86 bezorgde Utrechters in een “klaagschrift” verzocht het OM op te dragen de gemeente Utrecht strafrechtelijk te vervolgen in verband met de aanhoudende luchtverontreiniging in Utrecht. De […]