Monthly Archives: november 2019

Stinkende 2-takt bladblazer nog steeds in gebruik in Utrecht

In 2014 werden er door de SSLU en de Partij voor de Dieren al vragen over gesteld:  waarom nog steeds sterk luchtvervuilende 2-takt bladblazers in Utrecht?  Het antwoord van het college was dat die niet gemist konden worden in de herfst als er grote hopen herfstbladeren liggen. Daar zouden elektrische bladblazers niet sterk genoeg voor […]

Brief aan het college n.a.v. Lubach op zondag over de onafhankelijkheid van het Nederlands Normalisatie Instituut

Aan het College, een week geleden stuurde ik u namens de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Stichting Klimaat030 een wob-verzoek m.b.t. de door het college goedgekeurde kwaliteitsverklaring van Eneco. De berekening van het rendement van de stadsverwarming vindt plaats aan de hand van normbladen die door het Nederlands Normalisatie Instituut (een particulier instituut) worden […]