Milieudefensie begint te begrijpen dat milieuzone niet zo effectief is

SSLU wil in debat met Ivo Stumpe (Milieudefensie) over de milieuzone Utrecht
(Update:Ivo Stumpe wil niet debatteren zolang het onder de rechter is)

Op 18 mei verspreidde Milieudefensie het persbericht waarin het de pers liet weten de gemeente Utrecht te zullen bijstaan in de beroepsprocedure die door de KNAC tegen het besluit was ingesteld. Milieudefensie vermeldde niet dat de SSLU ook beroep had ingesteld. In het persbericht heette het: “het gaat om een relatief zeer kleine groep auto’s, ongeveer 2 procent van het totaal. Maar die veroorzaakt wel zo’n 30 procent van de luchtvervuiling.’ (1)

Langzaam begint het tot Milieudefensie door te dringen dat de milieuzone die door de gemeente Utrecht is ingesteld toch niet zo ‘supereffectief’ is als door Ivo Stumpe van Milieudefensie van daken werd geroepen. Gisteren liet de advocaat van Milieudefensie weten dat die 30% begrepen moest worden als percentage van de roetuitstoot van het “lichte verkeer”. Of je het nu hebt over 30% van de roetuitstoot van het lichte verkeer of 30% van de luchtvervuiling in Utrecht, dat scheelt een slok op een borrel.

Opmerkelijk is dat Milieudefensie tot haar nieuwe inzicht is gekomen naar aanleiding van een brief van TNO van 4 september 2015. Daaruit blijkt dat Milieudefensie het ‘Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht’ van december 2013 niet gelezen heeft. (2) Want daar stond al dat met het Uitvoeringsprogramma voor roet ‘een gemiddelde reductie met dertig procent wordt gerealiseerd van de verkeersemissies langs drukke straten en door het lichte verkeer.‘(p.6).

Dus het roet in de verkeersemissies van het lichte verkeer (in drukke straten) zou met 30% worden verminderd. Dan moet je dus ook weten wat het aandeel is van de emissie van het lichte verkeer in de emissie van het totale verkeer én je moet weten wat aandeel is van roet in de verkeersemissie van het lichte verkeer. Als je dat allemaal niet weet moet je niet in de pers en in de rechtszaal roepen dat de lucht in Utrecht 30% schoner wordt, want dan doe je aan volksverlakkerij. Net als wethouder Van Hooijdonk.

Als Milieudefensie het ‘Uitwerkingsprogramma’ niet eens gelezen heeft, dan heeft het ook de ‘Globale doorrekening’ (3) van varianten (1 juli 2013) niet gelezen. Daarin staat dat de milieuzone zoals die op voorstel van D66 is vastgesteld (waarin diesel Euro 3 niet geweerd wordt) aanzienlijk minder effectief is dan de aanvankelijk voorgestelde milieuzone waar Milieudefensie zo blij mee was. De reductie van NO2 voor personenauto’s zou tien keer minder zijn. Dus niet 1,01 µg/m3 , maar 0,11 µg/m3. En alleen in de milieuzone.

NO2 wordt beschouwd als een indicatorgas. Dus als de reductie van NO2 niets voorstelt (0,11 µg/m3), dan stelt de reductie van roet ook niets voor. Had Milieudefensie nu ook van die ‘Globale doorrekening’ kennis genomen, dan had Milieudefensie er bezwaar tegen kunnen maken dat er door het voorstel van D66 eigenlijk niets meer van de aanvankelijk bedoelde milieuzone over bleef. Milieudefensie maakt echter geen bezwaar.

Als Milieudefensie bij de SSLU te rade was gegaan, had de SSLU Milieudefensie kunnen uitleggen dat het allemaal nog veel erger was. Bij het doorrekenen van de uitgeklede variant (niet-weren van diesel Euro 3) heeft RoyalHaskoningDHV/TNO alleen maar berekend wat het scheelt als je dieselpersonenauto’s Euro-3 niet weert. Voor wat betreft dieselbestel is er ten onrechte van uitgegaan dat Euro wél geweerd zou blijven (zoals oorspronkelijk bedoeld). Ook dat scheelt een slok op een borrel.

Als je nu alles op een rijtje zet, dan blijkt het effect van de uitgeklede milieuzone (10 miljoen) in het minst ongunstige geval zo miniem te zijn dat je een hoop nullen achter de komma nodig hebt om dat in een cijfer uit te drukken. Te vrezen valt echter dat deze uitgeklede milieuzone de lucht alleen maar viezer en ongezonder maakt. Het effect van het omrijden is niet meegerekend, Diesel Euro 3 blijkt viezer dan Euro 2. De gemeente heeft de milieuzone zo begrensd dat ‘vieze’ auto’s nog steeds bij de Jaarbeurs kunnen parkeren (3200 parkeerplaatsen).

De SSLU is niet tegen een milieuzone, maar tegen deze milieuzone. De SSLU pleit voor een milieuzone zo groot als de stad binnen de snelwegen voor auto’s die niet aan strenge APK-eisen voldoen wat betreft roet. De APK is een stuk betrouwbaarder dan al die Euro-onzin (waarbij de fabrikant kan uitmaken of de auto aan de norm voldoet). En aan een auto die teveel roet uitstoot valt wat te doen (filters, verstuivers, afstelling), zodat die niet gesloopt hoeft te worden.

17 September wordt het beroep van de SSLU en van de KNAC tegen de uitgeklede milieuzone behandeld.

(1) https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/ook-milieudefensie-naar-de-rechter-om-milieuzone-utrecht-1

(2) http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Milieu/Luchtkwaliteit/Uitvoeringsprogramma_luchtkwaliteit_def_2013_2015

(3) http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/lucht/Bijlage2RHDHV-TNO.pdf