Schoonrekenen langs de Kinglaan in Utrecht

Op 17 februari j.l. plaatsten wij een bericht, dat goed laat zien hoe er in Utrecht nog steeds schoongerekend wordt. Dat gebeurt heel simpel: door voor knelpunt-wegvakken gewoon geen berekeningen meer uit te voeren. Wat niet weet, wat niet deert.

Uit berekeningen die voor het jaar 2011 werden uitgevoerd blijkt dat de concentratie NO2 langs de M. L. Kinglaan (bekend van de verzorgingstehuizen die er langs staan!) duidelijk boven de norm ligt. Dat blijkt alleen al uit het feit dat er op de NSL-monitor aan beide zijden rode bolletjes zijn geplaatst bij de toetspunten.

Kinglaan 2011

Kijken we naar de monitorkaart die voor 2015 is gemaakt, dan ontbreken die bolletjes. Als de concentratie niet meer in de rode zone zou zijn, zouden er blauwe bolletjes hebben moeten staan. Zoals die staan bij de Beneluxlaan. Maar er zijn dus helemaal geen bolletjes. En dat betekent dat er voor 2015 helemaal is afgezien van berekeningen voor de Kinglaan. Dat scheelt weer een flink aantal knelpunten in 2015.

Kinglaan 2015

Op 1 februari 2013 wezen wij de gemeenteraad en de wethouder (Lintmeijer) op dit fraaie staaltje schoonrekenen. Als er nu van een foutieve invoer sprake was geweest, dan had dat inmiddels wel hersteld kunnen zijn. Het is na bijna vier maanden niet gewijzigd en dus moeten we er van uitgaan dat de gemeente de berekeningen voor 2015 langs de Kinglaan opzettelijk achterwege heeft gelaten en dus opzettelijk een onjuist beeld geeft van de luchtverontreiniging langs de Kinglaan.

De gemeente heeft er veel belang bij het aantal knelpunten in 2015 zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken. Zoals bekend moet in 2015 aan de NO2-norm voldaan zijn. Is dat niet het geval dan riskeert de gemeente hoge EU-boetes en een bouwstop. Met alle mogelijke middelen worden die knelpunten dus weggewerkt. In dit geval dus door de berekeningen voor de Kinglaan voor 2015 achterwege te laten. Maar wethouder Lintmeijer (GroenLinks) heeft nog een belang.

In de nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (het geesteskind van Lintmeijer) is de route Kinglaan, met in het verlengde daarvan de Weg der VN en de Graadt van Roggenweg, gepromoveerd tot “fly-in”. Dat betekent dat het auto- en vrachtverkeer dat de binnenstad en het stationsgebied als herkomst en bestemming heeft zoveel mogelijk van deze fly-in gebruik moet maken. De bedoeling is ook dat het verkeer er 70 km/uur mag rijden, zodat je in luttele minuten van de A2 in de binnenstad/stationsgebied bent. Als nu al duidelijk zou zijn dat de NO2-normen in 2015 langs de Kinglaan worden overschreden, dan zou volstrekt duidelijk zijn dat dat “fly-over” – idee van de wethouder geheel in strijd is met de regelgeving.

Bekend is dat kinderen en bejaarden extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging. Maar wie maalt er nu om de bejaarden die gehuisvest zijn in de verzorgingstehuizen Wartburg en de Voorhoeve (afstand tot de rand van de weg ca. 15 meter)? Wethouder Lintmeijer in elk geval niet.  Wethouder Everhardt van gezondheid (D66), trouwens ook niet.