Monthly Archives: oktober 2013

CO2-neutraal Utrecht een illusie

In de plannen van het huidige college om van Utrecht een CO2-neutrale stad te maken speelt het autoverkeer nauwelijks een rol. De doelstelling “terugdringen van het autoverkeer” wordt zo goed als niet geoperationaliseerd. Wethouder Mirjam de Rijk (milieu) vertrouwt erop dat wethouder Frits Lintmeijer (verkeer en luchtkwaliteit) daar wel voor zal zorgen. Ten onrechte. Het […]

Utrechtse stadslucht steeds ongezonder

Dat de lucht in grote steden steeds schoner en gezonder wordt is een misvatting. Het tegendeel is het geval. Dát de lucht schoner zou worden wordt geconcludeerd uit het feit dat de concentraties NO2 en fijnstof door de jaren heen een (zij het geringe) dalende trend laten zien. Om een aantal redenen is dat een […]

Utrechtse gemeenteraad stelt “pakket” maatregelen vast van 0,59 microgram/m3 NO2 (update)

Op de VVD en het CDA na schaarden alle fracties zich donderdagavond 3 oktober achter het “pakket” maatregelen waar wethouder Lintmeijer ruim drie jaar op heeft zitten broeden. Zoals al eerder bericht was de milieuzone personenwagens uit het pakket gehaald, zodat daar (al of niet na een referendum) naderhand over kan worden beslist. Het totale […]