Natuur en milieufederatie voor aanpakken NRU

Een milieuorganisatie pleit niet vaak voor het zo spoedig mogelijk aanpakken van een weg. Toch vraagt de NMU de Tweede Kamer om het project Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) niet verder uit te stellen. Dit vooral om de leefomstandigheden in een groot deel van Utrecht niet verder te laten verslechteren door een overmaat aan autoverkeer in de stad.

Pepijn Brinkhorst van NMU licht toe “Precies, en daar blijven wij ook over klagen: zeker langs de NRU komt het verkeer vlak langs de woningen. Daarom niet blijven wachten. Het voorstel wat er nu ligt betekent geen uitbreiding van rijbanen, geen grote verhoging van de snelheid en enkele kruispunten gaan er uit. De variant die er nu ligt is redelijk, hoewel zeker niet goudgerand voor de omgeving. Met wachten komt geen verbetering maar eerder verslechtering. Een andere situatie dan bij de A27 vraagt om een andere inzet. We hebben er goed over nagedacht. Niet uitstellen is onze conclusie”.

Met een drukke weg waarlangs gewoond wordt kan je twee dingen doen. Je kunt zorgen dat de weg minder druk wordt en je kunt zorgen dat de weg meer autoverkeer kan verwerken. Pepijn Brinkhorst van NMU bekent zich dus, net als Rijkswaterstaat, tot de tweede optie: zorgen dat de weg geschikt wordt voor nog meer verkeer. Dat zou dan met name moeten gebeuren door de kruisingen ongelijkvloers te maken en de toerit vanaf de A27 te verbeteren.

Met een milieufederatie als de NMU heb je geen Rijkswaterstaat meer nodig. Immers de opvatting dat je de doorstroming moet bevorderen om de overlast door het autoverkeer te verminderen (in dit geval door het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen) die steevast door Rijkswaterstaat wordt verdedigd, wordt nu door Pepijn Brinkhorst van NMU verdedigd. Alsof de geplaagde bewoners daar om gevraagd hebben.

Het bevorderen van de doorstroming betekent altijd nog veel meer autoverkeer. Om de simpele reden dat automobilisten altijd kiezen voor de weg van de minste oponthoud. De gedachte om de NRU aan te pakken komt uit de koker van Rijkswaterstaat en maakt deel uit van plannen om de ring van snelwegen rond Utrecht te sluiten. Wat Rijkswaterstaat daar altijd bij voor ogen heeft gestaan is dat het autoverkeer een alternatief heeft voor het geval de A12-A2 dicht zit. Kom je uit Arnhem of Breda en wil je naar Amsterdam (of omgekeerd) dan zou volgens Rijkswaterstaat de A27 en de NRU een goed alternatief zijn voor de A12-A2.

Het aanpakken van de NRU waar de NMU zo voor is betekent voor de bewoners nog veel meer herrie en nog veel meer  luchtverontreiniging. Het zou beter zijn om ervoor te zorgen dat de NRU juist onaantrekkelijker wordt als schakel tussen de A2 en de A27 door het verkeer dat van de A2 of de A27 komt en de NRU neemt met verkeerslichten te doseren, door de maximum snelheid op de NRU terug te brengen en de weg op meer plaatsen oversteekbaar te maken. De NRU moet een weg zijn waarmee Utrecht noord-oost wordt ontsloten, maar geen schakel tussen de A2 en de A27.