De leugen regeert. Over het NSL en het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht

Presentatie van ‘De leugen regeert’ op 16 juli om 17.00 uur

 

Plaats: De Speler Thorbeckelaan 18 C Utrecht

Op 3 juni besloot de regering het NSL (Nationaal Samenwerkingsproject Luchtkwaliteit) met 2 jaar te verlengen. Het NSL is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat burgers en actiegroepen geen beroep kunnen instellen tegen bouw- en autobereikbaarheidsplannen die de luchtkwaliteit ‘in-betekenende-mate’ verslechteren (zogenaamde IBM-plannen). Het NSL zou in rijks- en gemeentelijke maatregelen voorzien om de luchtkwaliteit te verbeteren. Die zouden zo effectief zijn dat ze er niet alleen voor zorgen dat in 2015 aan de EU-normen wordt voldaan, maar dat ze ook ruimschoots voldoende compensatie bieden voor de negatieve effecten van de IBM-plannen voor de luchtkwaliteit.

Het NSL is van kracht sinds 1 augustus 2009 en zou ervoor zorgen dat op 1 januari 2015 aan de EU-normen wordt voldaan. Daar moest aanvankelijk op 1 januari 2010 aan worden voldaan, maar omdat het rijk, de provincies en de gemeenten daar geen werk van maakten was uitstel nodig. Zoals wij inmiddels weten gaat het ook niet lukken om in 2015 aan de normen te voldoen. De regering grijpt dat aan om het NSL te verlengen, maar de werkelijke reden van de verlenging is dat IBM-plannen die in het NSL zijn opgenomen niet afzonderlijk hoeven te worden verantwoord en beoordeeld op hun gevolgen voor de luchtkwaliteit en dat er ook geen beroep tegen kan worden ingesteld.

Kortom: het NSL is een geschenk uit de hemel voor bouwend en asfalterend Nederland en voor gemeenten, zoals Utrecht, met uitgesproken ruimtelijke- en autobereikbaarheidsambities. Gemeenten hoeven een bestemmingsplan of een bouwplan maar voor het NSL aan te melden en ze hoeven niet meer uit te leggen of de luchtkwaliteit daardoor wel of niet verslechtert. Er is namelijk geen instantie die controleert of de maatregelen in het NSL inderdaad opwegen tegen de IBM-plannen die er voor zijn aangemeld. Als de gemeente beweert dat de IBM-plannen voldoende door maatregelen gedekt worden, dan gaat het rijk er vanuit dat dat ook zo is. En als een gemeenteraad zich niet geroepen voelt te controleren of de informatie die door de gemeente voor het NSL wordt verstrekt wel klopt, dan kan de gemeente dus straffeloos de grootste onzin aanleveren voor het NSL.

Het NSL werd in het voorjaar van 2008 opgesteld en is sindsdien inhoudelijk nauwelijks gewijzigd. De Utrechtse bijdrage voor het NSL bestond uit het ontwerp-Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. Daar gingen aan vooraf het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 en het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012. De SSLU heeft met zeer veel moeite de berekeningen die voor deze drie plannen zijn uitgevoerd ter inzage gekregen en grondig geanalyseerd. Het resultaat van die analyse is neergelegd in het rapport De leugen regeert, dat op deze site valt te downloaden. De SSLU zal het rapport inbrengen in de civiele procedure tegen de gemeente die in voorbereiding is.

De leugen regeert is taaie kost. Dat is waarom de SSLU de presentatie op 16 juli verzorgt. Wanneer u het belangrijk vindt te weten hoe wij door de gemeente over de luchtkwaliteit in Utrecht worden misleid (met stilzwijgende instemming van een grote meerderheid van de gemeenteraad) dan kunt u de presentatie beslist niet missen.

U bent van harte welkom.