SSLU dagvaardt de gemeente (2)

Op 16 maart 2014 heeft de SSLU de gemeente een sommatiebrief gestuurd. Zie de vorige column. Op die sommatiebrief heeft de gemeente niet binnen de gestelde termijn (een maand) gereageerd. De SSLU zal de gemeente dus nu gaan dagvaarden.

Voor de dagvaarding zullen twee stukken (met bijlagen) worden gebruikt. Het eerste stuk is het Klaagschrift. Het tweede stuk De leugen regeert. Over het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht en het NSL. Beide documenten zijn via deze website te downloaden.

Het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) werd in juli 2008 naar de EU-commissie gestuurd om uitstel te krijgen voor het voldoen aan de fijnstofnorm en de norm van stikstofdioxide. Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) werd door de gemeente Utrecht opgesteld en ingediend als bouwsteen voor het NSL.

Met dat ALU werd begin 2006 een begin gemaakt (ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010). Een half jaar later volgde het definitieve Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012. En begin 2008 werd het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 opgesteld en ingebracht bij het NSL.

De bedoeling van het ALU was om aan te tonen dat in 2015 alsnog aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) zou kunnen worden voldaan dankzij een bijzonder effectief pakket maatregelen. Die maatregelen zouden zo effectief zijn dat daardoor niet alleen de bestaande luchtverontreiniging kon worden teruggedrongen, maar dat bovendien de extra luchtverontreiniging zou kunnen worden gecompenseerd die het gevolg was van het omvangrijke programma grote bouwplannen van de gemeente Utrecht.

In De leugen regeert worden de berekeningen voor deze drie actieplannen geanalyseerd en onderling vergeleken. De conclusie is dat uit de berekeningen blijkt dat het effect van de grote bouwplannen nauwelijks in de berekeningen werd meegenomen en het pakket maatregelen geen noemenswaardig positief effect zou hebben.

Wat de gemeente in feite gedaan heeft is niet het effect van de bouwplannen en maatregelen berekenen, maar in een paar stappen de concentraties in 2015 fors omlaag rekenen. Het ontwerp-ALU 2008 heeft als veelzeggende ondertitel “Lucht voor ambitie”.

Aan de dagvaarding wordt momenteel nog gewerkt. Suggesties om het stuk De leugen regeert leesbaar(der) te maken zijn zeer welkom en kunnen gestuurd worden aan stopluchtverontreiniging@gmail.com.

NB. In het stuk (p.20 en p. 21) staan twee slecht leesbare tabellen. Die kunnen hier worden gedownload.  car-prints cartesiusweg en beneluxlaan