CO2-neutraal Utrecht een illusie

In de plannen van het huidige college om van Utrecht een CO2-neutrale stad te maken speelt het autoverkeer nauwelijks een rol. De doelstelling “terugdringen van het autoverkeer” wordt zo goed als niet geoperationaliseerd. Wethouder Mirjam de Rijk (milieu) vertrouwt erop dat wethouder Frits Lintmeijer (verkeer en luchtkwaliteit) daar wel voor zal zorgen. Ten onrechte.

Het autoverkeer is veruit de belangrijkste bron van CO2. Ruim 25% van de totale uitstoot is afkomstig van het verkeer. Zie http://kpvvdashboard.blogspot.nl/2011/12/in-166-gemeenten-is-verkeer-de-grootste.html, waarin een link is opgenomen naar de emissieregistratie per gemeente. Daarbij moet bedacht worden dat cijfers over het aantal autoverplaatsingen (en de gemiddelde afgelegde afstand) in de stad van de gemeente zelf komen en op wishful modelberekeningen zijn gebaseerd.

Volgens de Rapportage CO2 uitstoot mobiliteit Utrecht 2010 zou het totaal aantal in 2010 dagelijks afgelegde autokilometers in de stad 2.605.608 bedragen. Voor het middelzwaar vrachtverkeer zou het gaan om 79.786 kilometer/dag. Uit bijlage 1 van die rapportage blijkt dat vóór 2006 werd gerekend met resp. 4.138.499 km/dag en 104.332 km/dag. Dat zou betekenen dat het aantal kilometers/dag in 2010 36% lager is dan vóór 2006. Met verkeersmodellen kan je elke gewenste uitkomst berekenen, het hangt er helemaal vanaf welke invoergegevens je erin stopt.

Wat uit de CO2-beleidsstukken en notities van de gemeente niet valt op te maken is met welk aantal autokilometers/dag wordt gerekend in 2020 en 2030. Het college gaat er vanuit (collegeprogram 2010) dat de groei van het autoverkeer gehalveerd wordt, maar geeft tot op heden niet concreet aan hoe dat moet gebeuren. Het MIRT-rapport “Regio in beweging” 2012 (waar de gemeente aan meegewerkt heeft) voorziet bij ongewijzigd beleid in 2020 een verdubbeling van het autoverkeer ten opzichte van 2010 van en naar het Stationsgebied. In 2030 zou er sprake zijn van een toename van 150% ten opzichte van 2010.

Volgens het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 (Toelichting & Onderbouwing) zouden dagelijks 400.000 auto’s de stad in en uitrijden. Dat was in 2008. Wanneer de vooruitberekening van “Regio in beweging” kloppen zijn dat er in 2020 dus minstens 800.000 en in 2030 een miljoen. Conclusie: de belangrijkste reden waarom een CO2-neutraal Utrecht een illusie blijft is de excessieve groei van het autoverkeer in de stad Utrecht, waarbij vergeleken (volgens Regio in beweging) de landelijke groei in het niet zinkt.