Voor het halen van de norm in 2015 is het nog niet te laat

Donderdagavond 6 juni wordt het ontwerpraadsvoorstel ‘Gezonde lucht voor Utrecht; Uitvoerings­programma 2013-2015’ in de commissie Stad & Ruimte besproken. De SSLU heeft daar een uitge­breide inspraakreactie op gegeven. Daar is weinig van terug te vinden in de nota van antwoord. Reden waarom de SSLU haar reactie in beknopte vorm opnieuw onder de aandacht brengt. brief raad over aanvullend pakket maatregelen Hieronder de conclusie.

Kortom: de gemeente zou heel veel kunnen doen om met goede voorlichting en (vooral door) goed voorbeeld bij de burger en automobilist een besef van urgentie te wekken, dat het belangrijk is om heel selectief gebruik te maken van de auto. De burger is niet dom, hij is niet anti-milieu, maar de gemeente moet goed en intensief voorlichten en niet zelf het verkeerde voorbeeld geven. De overheid neemt te makkelijk haar toevlucht tot dwangmaatregelen en maatregelen die de burger enorm op kosten jagen (waarmee de gemeente het draagvlak voor een beter milieu juist verpest!).

De invoering van de milieuzone voor personenwagens is ook volgens de berekeningen van de gemeente bij lange na niet voldoende om in 2015 de NO2-norm te halen. Het effect, zo blijkt uit meerdere onderzoeken, staat allerminst vast. De kosten zijn enorm (met name voor Utrechters die een nieuwe auto moeten kopen) en treffen vooral de mensen met een smalle beurs. De maatregel draagt er met name niet aan bij een breed draagvlak te creëren voor veel selectiever autogebruik. De maatregel treft vooral de Utrechtse bevolking, terwijl de meeste knelpunten optreden langs wegen die worden gebruikt door het extern autoverkeer (uit de regio dat in de stad moet zijn). Het op grote schaal slopen van auto’s en het vervangen daarvan door nieuwe auto’s is zeer milieu-onvriendelijk.

Veel kansrijker is een beleid dat gericht is selectief autogebruik: intensieve voorlichting en campagnes (met name de GG&GD moet veel meer van zich laten horen!) en vooral een goed voorbeeld van de gemeente. Het is nog niet te laat. Dit college en deze wethouder hebben nog een jaar om de bevolking mee te krijgen en te overtuigen van de noodzaak het autogebruik flink terug te dringen. Een overheid die vertrouwt op het gezonde verstand van de bevolking kiest voor intensieve voorlichting en juist niet voor dwangmaatregelen (i.c. de milieuzone voor personenwagens) die hoge kosten met zich meebrengen juist voor mensen die zich nauwelijks een auto kunnen veroorloven.