Dubbele verkeersboekhouding in Utrecht

In het in december 2012 gepubliceerde “Regio in beweging” (opgesteld door de gemeente Utrecht, samen met de provincie, het regiobestuur en het ministerie van InfraMil) viel te lezen dat het autoverkeer van en naar het centrumgebied tussen 2010 en 2020 min of meer zou verdubbelen. Het rapport spreekt over een “zeer forse groei van het autoverkeer”. “De verwachte ontwikkeling van de automobiliteit in heel Nederland valt erbij in het niet. Ook als de daadwerkelijke ontwikkelingen minder fors blijken te zijn dan in deze prognose is er nog sprake van een extreme ontwikkeling in een gebied dat nu al over belast is,” aldus de gemeente Utrecht c.s.

Van die “extreme ontwikkeling” van de automobiliteit in het centrumgebied van Utrecht valt weinig te bespeuren als je op de NSL-monitor de intensiteiten voor 2011 en 2020 vergelijkt voor de meest directe toegangswegen naar het stadscentrum.

Van de Daalsetunnel zouden in 2011 32.937 auto’s gebruikmaken. Dat zouden er in 2020 nog maar 9.206 zijn. De intensiteit op de Amsterdamsestraatweg zou van 17.546 (in 2011), teruggaan naar 7.717 (in 2020). Op de Weerdsingel zou de intensiteit van 19.344 (in 2011) teruggaan naar 5.352 (in 2020). De Overste den Oudenlaan tussen de Van Zijstweg en het Anne Frankplein gaat van 17.645 (in 2011) terug naar 17.181 (in 2020). De Catharijnesingel tussen de Bleekstraat en de A.Verweystraat gaat van 18.588 (in 2011) terug naar 17.845 (in 2020). Uitzondering is de M.L. Kinglaan. Die zou gaan van 45.649 (in 2011) naar 56.191 (in 2020), een toename van 2,5% per jaar. *

Kortom, volgens de door de gemeente voor de NSL-monitor verstrekte verkeersgegevens is er, afgezien van de M.L. Kinglaan, juist sprake van een spectaculaire daling van het autoverkeer tussen 2011 en 2020. Conclusie: de gemeente voert kennelijk een dubbele verkeersboekhouding. De ene boekhouding is voor de berekening van de luchtverontreiniging. De andere wordt gebruikt om de capaciteit te berekenen die nodig is om de “extreme ontwikkeling” van de automobiliteit te kunnen opvangen in het gebied te berekenen “dat nu al overbelast is”.

* De toename van 2,5 per jaar op de M.L. Kinglaan kan volledig worden verklaard door de landelijke trend + de voltooiing van Leidsche Rijn.