Invoering koopzondag, ongeacht luchtverontreiniging

Dat de invoering van de koopzondag, waartoe de gemeenteraad Utrecht op 7 februari j.l. besloot een toename tot gevolg heeft van het autoverkeer op de wegen die naar het stadscentrum leiden ligt voor de hand. Voor de gemeenteraad was dat in de discussie over de koopzondag geen punt van overweging. Ook niet voor raadsleden van GroenLinks, de PvdA en D66, die gewoonlijk beweren zich zorgen te maken over het milieu en de luchtverontreiniging.

Volgens wet- en regelgeving moet de gemeente bij elk besluit dat negatieve gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit de normen voor fijnstof en stikstofdioxide in acht nemen. Het is zeer de vraag of de norm voor stikstofdioxide in 2015 gehaald zal worden (waaraan oorspronkelijk al op 2010 moest worden voldaan!).

Het college is net gekomen met een pakket (halfzachte en geldverslindende) maatregelen om de resterende knelpunten aan te pakken, waarvan met name sprake is op de wegen die naar het stadscentrum leiden. En pats! Daar wordt even besloten dat ook ’s zondags het publiek uit de regio en verder in Utrecht kan komen funshoppen. Met de auto natuurlijk.

Het gevolg van de beslissing zal zijn dat het verkeersbeeld op zondag binnenkort hetzelfde zal zijn als op zaterdag en dat het autoverkeer in Utrecht, en de bijdrage daarvan aan de concentratie fijnstof en stikstofdioxide, per week met pakweg 10% toeneemt.