TNO: Utrechts verkeer vervuilt meer

Het Utrechtse verkeer vervuilt meer dan het landelijk gemiddelde, zo staat in de brief van het college van 26 februari 2013 aan de Commissie Stad en Ruimte. Dat is de reden dat het college veel verwacht van het instellen van een milieuzone voor personenauto’s. Het college bedoelt dus dat het instellen van een milieuzone voor personenauto’s er belangrijk aan zal bijdragen dat de norm voor NO2 in 2015 wordt gehaald. Immers, auto’s in Utrecht zijn zo vervuilend, daar valt nog veel te winnen door vieze auto’s te weren uit de milieuzone.

Opmerkelijk is hoe de gemeente er altijd weer in slaagt de feiten op een optimistische manier uit te leggen. Je zou ook kunnen concluderen: nu auto’s in Utrecht veel vervuilender zijn dan de gemeente dacht is bij de berekeningen van de luchtverontreiniging tot nu toe kennelijk van veel te lage emissies uitgegaan voor personenauto’s en is de lucht viezer dan uit de berekeningen bleek. En dus moet er nog veel meer gebeuren om in 2015 aan de normen te voldoen en is het pakketje wat het college voorstelt zeer onvoldoende.