Knip Monicabrug en de gevolgen voor de Amsterdamsestraatweg

In 2008 vatte de gemeente het plan op een aantal ‘knips’ aan te brengen in het wegennet van Utrecht om het autoverkeer in de stad terug terug te dringen. Dat terugdringen van het autoverkeer is een goed streven, maar die knips niet. De knips verplaatsen niet alleen de luchtverontreiniging, maar verergeren per saldo de luchtverontreinigingen. Ze leiden namelijk tot extra autoverkeer, omdat automobilisten bereid zijn om desnoods grote einden om te rijden.

De knip Croeselaan heeft tot veel extra verkeer geleid op de Graadt van Roggenweg, toch al een weg met veel luchtverontreiniging. Hetzelfde staat nu te gebeuren met de knip Monicabrug. Die moet ervoor zorgen dat autoverkeer niet meer van Utrecht-Oost, via de Weerdsingel, naar de binnenstad en het stationsgebied rijdt. En dus zal dat autoverkeer gaan omrijden via de Amsterdamsestraatweg. Bijv. via de Acaciastraat of de Marnixlaan.

Uit metingen en berekeningen blijkt dat de lucht op delen van de Amsterdamsestraatweg al jaren niet aan de normen voldoet. De overschrijding van de norm wordt door de knip Monicabrug dus nog groter. Onderstaand kaartje is ontleend aan de NSL-monitor 2013 en geeft de concentratie NO2 in 2015 aan. Donkerblauw is net onder de norm, rood is boven de norm.

 

monitor 2013 ASW-Weerdsingel 2015

 

Om de knip Monicabrug toch door te kunnen voeren (dus ondanks de gevolgen voor de Amsterdamsestraatweg) besloot de gemeente in de Knelpunten Stafnotitie 18 augustus 2011 “Middels nieuwe tellingen en een nieuw verkeersmodel dient aangetoond te worden dat de verkeersintensiteit dusdanig is afgenomen dat van een kritische waarde geen sprake is“. Het staat er echt en het laat duidelijk zien dat zelfs de uitkomst van tellingen (van verkeersmodelberekeningen wisten we dat al) door de afdeling Verkeer in overeenstemming wordt gebracht met wat nodig is om plannen aan het publiek en de gemeenteraad te kunnen verkopen.

Dát er inderdaad zeer creatief gerekend is blijkt uit het feit dat de NSL-monitor (waarvoor de verkeerscijfers door de gemeente worden aangeleverd) voor het jaar 2012 een intensiteit aangeeft van 12.666 mtv/etmaal (ter hoogte van de Dahliastraat). De berekeningen die speciaal gemaakt zijn ihkv van de voorbereiding van het knip-Monicabrug-besluit geven echter ca. 9200 mvt/etmaal aan (ook ter hoogte van Dahliastraat). Dat zou dus de intensiteit zijn in 2015 zónder knip.

 

2015 zonder maatregelen

 

Als gevolg van de knip Monicabrug zou de intensiteit op de Straatweg (ter hoogte van de Dahliastraat) toenemen met ruim 5000 mvt/etmaal. Door de voor 2015 berekende intensiteit eerst te verlagen naar 9200 mvt/etmaal, komt de gemeente in de situatie mét knip voor de Straatweg uit op 14.500 mvt/etmaal. Bij die intensiteit wordt de norm in 2015 net niet overschreden. Zie onderstaande kaartje van de gemeente.

 

nu met knip monicabrug 2015

 

In werkelijkheid zal de intensiteit op de Straatweg in 2015, zonder knip, echter minstens 13.000 mvt/etmaal zijn (in 2012 was het immers al 12.666). Tel daar 5000 bij op en je komt uit op 18.000. Bij dat aantal wordt in 2015 de NO2-norm royaal overschreden.

Waarschijnlijk zal het extra verkeer op de Straatweg als gevolg van de knip Monicabrug veel groter zijn dan 5000. De knip heeft volgens de gemeente namelijk een reductie van de intensiteit op de Weerdsingel tot gevolg van ruim 10.000 mvt/etmaal. Het grootste deel daarvan zal uitwijken naar de Straatweg.

Kortom, als de bewoners en ondernemers van de Straatweg daar niets tegen doen, zal het huidige college (PvdA, GroenLinks en D66) van de Straatweg een nog veel groter verkeersriool maken dan de Straatweg nu al is.