Blootstellingscriterium maakt de lucht ‘schoner’

Volgens de overheid en het RIVM wordt de lucht in Nederland steeds schoner. Hoe dat ‘berekend’ wordt, blijkt uit de NSL-monitor 2012. Zie http://viewer2012.nsl-monitoring.nl/viewer/

In 2011 waren langs de hele Kinglaan nog rode bolletjes te zien (rood = overschrijding). In 2015 echter zijn de bolletjes uit het kaartbeeld verdwenen. Die bolletjes zijn niet blauw geworden (onder de norm), ze zijn er niet meer. Dat betekent dat daar niet meer wordt gerekend.

Ten overvloede: dat die bolletjes bij de Kinglaan zijn verdwenen, betekent dus niet dat daar geen overschrijding meer is, het betekent alleen dat daar niet meer wordt gerekend.

Waarom heeft de gemeente Utrecht besloten de concentraties fijnstof en stikstofdioxide langs de Kinglaan voor 2015 niet meer te berekenen? Dat is omdat in 2015 aan de normen moet worden voldaan en er langs de Kinglaan, gegeven het ruimtelijk en verkeersbeleid van de gemeente, niet aan de normen kán worden voldaan.

Het beleid van de huidige wethouder verkeer en luchtkwaliteit Lintmeijer (GroenLinks) is om van de Kinglaan de voornaamste invalsweg te maken naar het centrumgebied van Utrecht (binnenstad, Jaarbeurs, Hoog Catharijne en de kantoren bij het station). Hoewel door de nabijheid van het station de noodzaak niet bestaat om met de auto naar hartje Utrecht te gaan, is het beleid van deze groene wethouder de autobereikbaarheid van het hart van de stad te verbeteren (nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar).

De Kinglaan wordt om bovengenoemde redenen alvast de ‘fly-in’ van Utrecht genoemd, omdat je dan in luttele minuten met de auto vanaf de A2 in hartje Utrecht bent. Het is een uitgemaakte zaak dat langs de Kinglaan als ‘fly-in’ in 2015 niet aan de normen kan worden voldaan. Dat is waarom er kennelijk is besloten de ‘NSL-toetspunten’ in 2015 langs de Kinglaan te laten vervallen.

Kan dat zomaar? Ja, want volgens de nieuwste regelgeving hoeven concentraties niet meer berekend en gemeten te worden op plaatsen waar geen ‘significante blootstelling’  is. Hardnekkige knelpunten in de grote steden en langs snelwegen worden dus eenvoudig opgelost door daar niet meer te meten en te rekenen. Dat gebeurt overigens niet alleen in Utrecht, maar in alle grote steden en langs alle snelwegen. Rijkswaterstaat liet al eerder 446 toetspunten vervallen, zodat er langs het rijkswegennet nauwelijks meer knelpunten zijn. (Monitoringsrapportage 2011 p. 51 en 58).

Overigens staan langs de Kinglaan op 16 meter afstand van de rand van de weg De (vernieuwde) Wartburg (verzorgingshuis) en Voorhoeve (verpleeghuis). Inderdaad, er is een Besluit gevoelige bestemmingen, dat ervan uitgaat dat bejaarden extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging, maar dat besluit geldt alleen langs snelwegen en provinciale wegen.