Verplaatsing touringcarterminal

Een van de vele maatregelen die begin 2008 door de gemeente Utrecht werd aangemeld voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) was de verplaatsing van de touringcarterminal van het Jaarbeursplein naar een parkeerterrein langs de A2. Uit het Meerjarenperspectief bereikbaarheid en luchtkwaliteit 2011 (Bijlage 3) van de gemeente Utrecht blijken de kosten daarvan (300.000 euro), geboekt te zijn als NSL-maatregel. Als maatregel dus om de luchtverontreiniging terug te dringen.

Nu wil het geval dat de verplaatsing van de touringcarterminal al veel langer werd overwogen. In de Nieuwsbrief Randstadspoor juni 2005 wordt die al genoemd. Toen was er van het NSL nog helemaal geen sprake en maakte nog niemand bij de gemeente zich druk om luchtverontreiniging. In die nieuwsbrief stond al dat de touringcars (160 bussen per week) moesten verdwijnen, namelijk om plaats te maken voor het OV-Terminal. Met andere woorden: het plan om de touringcarterminal te verplaatsen bestond al langer en werd helemaal niet uitgevoerd om de luchtverontreiniging op het Jaarbeursplein terug te dringen.

Dat de luchtkwaliteit op het Jaarbeursplein geen punt van overweging was blijkt ook uit het feit dat de plaats van die 160 touringcarbussen werd ingenomen door 2051 streekbussen per week. De luchtkwaliteit op het Jaarbeursplein is er door de “maatregel”, gefinancierd met gelden bedoeld voor de verbetering van de lucht, flink op achteruitgegaan.