Europeanen ontevreden over luchtkwaliteit

Een meerderheid van Europeanen vindt dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar verslechterd is. Vier op de vijf Europeanen willen dat Europese Unie extra maatregelen neemt om de luchtverontreiniging te bestrijden. Zeven op de tien Europeanen zijn niet tevreden met de inspanningen van de overheid om de luchtverontreiniging terug te dringen. Ook de voorlichting over luchtkwaliteit wordt als onvoldoende beoordeeld.

De uitstoot van voertuigen (96%), de industrie (92%) en internationale vervoer (86%) worden geacht  de grootste invloed te hebben op de luchtverontreiniging.

Bijna negen van de tien Europeanen zien aandoeningen die met luchtkwaliteit te maken (ademhalings-, hart- en vaatziekten) als een ernstig probleem. Op de vraag wat iedereen zelf kan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, geven de meeste Europeanen (63%) aan de auto minder te gebruiken.

Normen voor luchtkwaliteit worden in de meest dichtbevolkte gebieden nog steeds ruim overschreden, aldus de Europese Commissie. Janez Potoĉnik, Euro commissaris voor Milieu kondigt aan meer en strengere maatregelen te zullen nemen.

(samenvatting van persbericht Europese Commissie van 8 januari 2013)