Wethouder Van Hooijdonk over verkeersmodellen

Dinsdag 25 augustus sprak de Utrechtse raadscommissie Stad & Ruimte op voorstel van de Partij van de Dieren over het VRU-verkeersmodel. Eerder, op 2 juni, werd daar over gesproken tijdens de Raadsinformatie. Daar was wethouder Lot van Hooijdonk bij, maar veel heeft ze daar niet van opgestoken.

Ambtenaren ‘manipuleren’ verkeersmodellen om de uitkomst beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid, aldus de wethouder. Dat lichtte ze als volgt toe: in de reguliere modellen is geen rekening gehouden met de economische crisis. ‘We manipuleren het model, om te zorgen dat die crisis erin komt’.

 

modellen volgens Van Hooijdonk

 

Van Hooijdonk geeft er door haar bewering en toelichting blijk van geen idee te hebben van wat het VRU-verkeersmodel is, waar het voor gebruikt wordt en hoe het werkt. Dat VRU-verkeersmodel berekent namelijk helemaal niet hoeveel autoverkeer er in de stad rijdt (in vaktermen de ‘verkeersvraag) of in een toekomstig jaar in de stad rijdt. Die ‘verkeersvraag’ wordt namelijk vooraf (dus voordat het model gaat rekenen) als input in het verkeersmodel ingevoerd. Wat doet het verkeersmodel dan wel?  Die verdeelt de vooraf ingevoerde ‘verkeersvraag’ over de wegen in de stad. En dáárbij wordt flink gemanipuleerd. Dat is een verhaal waar de raadscommissie het eigenlijk over had moeten hebben.

Bij de stukken voor de raadscommissie bevond zich een document afkomstig van dr. Roland Kager, destijds werkzaam bij de Milieudefensie: ‘5 mythes over verkeersmodellen’. In dat document wordt duidelijk uitgelegd dat verkeersmodellen niet de verkeersvraag berekenen, maar alleen de verdeling daarvan over de stad. Datzelfde document is uitvoerig aan de orde geweest tijdens de Raadsinformatie van 2 juni waar Van Hooijdonk bij was.

mythe 1

Het effect van de crisis wordt overigens wel degelijk meegenomen, want de input (dus ook de vooraf ingevoerde ‘verkeersvraag’) van het VRU-verkeersmodel wordt regelmatig herzien en door het college vastgesteld. Naar mag worden aangenomen in het bijzijn van wethouder Van Hooijdonk.

In kringen van GroenLinks gaat het gerucht dat Van Hooijdonk er prat op gaat sinds zij wethouder is zelf niets meer te lezen omdat de ambtenaren dat voor haar doen. Dat kan dus goed kloppen, want wat zij over het VRU-verkeersmodel te berde bracht geeft blijk van totale onwetendheid. Dat zo’n wethouder ook maar iets bij haar ambtenaren in de melk te brokkelen heeft is natuurlijk een illusie.

Opmerkelijk is overigens dat geen van de raadsleden de wethouder corrigeerde. Dat Van Hooijdonk duidelijk niet wist waar ze het over had kan de raadsleden niet zijn ontgaan. Waarschijnlijk zijn de Utrechtse raadsleden, althans de raadsleden die bij de coalitie horen, er teveel op uit de wethouder te sparen. Dat krijg je met een coalitie waarin links en rechts in grote harmonie samenwerken. Dat het controleren van het college er bij inschiet en dat de onwetendheid van wethouders niet wordt afgestraft.