Kostbare manipulatie van de zwijgende meerderheid

city talks on energy

 

Met trots maakte de gemeente Utrecht bekend door een internationale jury te zijn genomineerd voor de Eurocities Award in de categorie ‘participatie’. De jury moet nu een keuze maken uit de inzendingen van Utrecht, Glasgow en Edinburg. De SSLU betwijfelt of de gemeente het voor de prijs ingezonden project ‘City talks on sustainable energy, the silent majority speaks’ wel correct heeft beschreven voor de jury. Voor de zekerheid heeft de SSLU een commentaar naar de jury gestuurd. The council of Utrecht decided to compete for the Eurocities Award 2015

Zoals bekend werden er 165 Utrechters door loting aangewezen om te discussiëren en vooral ook om zich te laten voorlichten door Ecofys consultancy (behorend tot Eneco Holding) over duurzame energie. Voor deelname was een grote belangstelling, want er viel 600 euro mee te verdienen. Niet slecht voor 18 uur discussieren.

Om een aantal redenen is dit geen project om trots op te zijn. De SSLU heeft de jury van Eurocities in kennis gesteld van de werkelijke betekenis van de stadsgesprekken energie, die de Utrechtse belastingbetaler 437.685 euro hebben gekost (waarvan 75.000 voor Ecofys).

De kritiek van de SSLU is in het kort:

– het vooruitzicht 600 euro te kunnen verdienen door drie zaterdagen gezellig te discussiëren (met uitgebreide lunches) trekt waarschijnlijk deelnemers aan die graag 600 euro willen verdienen en is dus geen garantie dat je mensen aantrekt die het om duurzame energie gaat. De aanmelding was dus ook zeer groot (ruim 900).

– de informatie die de deelnemers kregen was zeer eenzijdig, want werd verzorgd door 20 professionals van de gemeente en 15 adviseurs van Ecofys. De deelnemers kregen niet de gelegenheid om zich te laten voorlichten door experts van hun voorkeur, laat staan experts van milieuorganisaties die kritisch staan tegenover de gemeente.

– dat de deelnemers door loting werden geselecteerd was waarschijnlijk bedoeld om goed geïnformeerde burgers zoveel mogelijk van het stadsgesprek uit te sluiten, waardoor de deskundigen van de gemeente en Ecofys (Eneco) geen kritiek en tegenspraak hoefden te duchten en de deelnemers alles wijs konden maken. (De gemeente weigert tot op heden de informatie openbaar te maken).

– getuige de filmpjes die op Youtube zijn geplaatst hadden de energie stadsgesprekken veel weg van een gezellig bedrijfsfeestje waarmee de deelnemers in een positieve stemming moesten worden gebracht jegens de gemeente. Alleen de feestmutsen ontbreken er maar aan.

– het promotiegehalte van de stadsgesprekken blijkt ook duidelijk uit de ‘sfeerverslagen’ van ‘energie journalist’ Rolf de Vos die door de gemeente op de gemeentelijke website werden gezet. Meneer Rolf de Vos is overigens geen journalist, maar een senior consultant van Ecofys, dat er alle belang bij heeft (75.000 euro) de gesprekken de hemel in te prijzen.

– het resultaat van de stadsgesprekken (het energieplan waar zij zo hard aan hebben gewerkt, zij het met enige sturing door Ecofys) is niet meer dan een verzameling vage en vrijblijvende voornemens waar het college alle kanten mee uit kan. Er is geen sprake van dat de deelnemers op deze manier enige invloed hebben op het energiebeleid van de gemeente.

– wat opzichtig in het ‘energieplan’ ontbreekt is kritiek op het gemeentelijk ruimtelijk en economisch beleid dat allesbehalve duurzaam is. Geen woord over het streven van de gemeente om de autobereikbaarheid van het stadscentrum te bevorderen, de aanleg van parkeervoorzieningen op loopafstand van het station, het vervangen van bomen en groen door zoveel mogelijk asfalt en beton, het aantrekken van bedrijvigheid (desnoods uit China), de sloop en vervanging door nieuwbouw van woningen en gebouwen die in veel gevallen nog geen 50 jaar leden zijn gebouwd.

– kennelijk mochten de deelnemers wél discussiëren over het energiegebruik van bewoners en bedrijven, maar niet over het alles behalve duurzame ruimtelijk en economisch beleid van de gemeente.