Presentatie No Time van Naomi Klein

Vrijdagavond 6 maart in de Speler, Thorbeckelaan 18c (Ondiep). Aanvangstijd 19.30 uur.

Evenals No Logo en Shock doctrine is No Time een uitvoerig gedocumenteerd en dus lijvig boek. De SSLU vindt het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van dit belangrijke boek kennisnemen en organiseert daarom een voorlichtings- en discussiebijeenkomst over het boek. Voor de bijeenkomst is een samenvatting noami klein gemaakt.

Naomi Klein betoogt in No Time dat het niet voldoende is om te consuminderen, maar dat het ook nodig is privatisering terug te draaien van publieksvoorzieningen (met name energiebedrijven) en dat overheden en financiële instellingen onder druk gezet moeten worden investeringen terug te trekken uit ondernemingen die aan fossiele brandstof verdienen.

Klein laat zien dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de opwarming van de aarde enerzijds en armoede en uitbuiting anderzijds. Ze roept op tot acties en burgerlijke ongehoorzaamheid omdat overheden stelselmatig blijven kiezen voor economische groei en fossiele brandstof en de gevolgen van de opwarming afwentelen op op de armsten en de armste landen.

Een belangrijke vraag is uiteraard wat er van het klimaatbeleid van de gemeente Utrecht terechtkomt. En wat er moet gebeuren om er voor te zorgen dat Utrecht echt klimaatneutraal wordt. De SSLU nodigt een ieder uit om daar op 6 maart over mee te denken en te discussiëren.