Utrechtse politiek beraadslaagt over maatregelenpakket van 0,59 microgram/m3

Volgens de meest recente NSL-monitor zijn er voor 2015 NO2 concentraties berekend tot 43 Oudenoord, 51 busstation CS, 43 Smakkelaarsveld, 45,4 Vredenburg, 45,5 Lange Viestraat, 42 Nobelstraat, 43,2 Catharijnesingel (tussen Bleekstraat en Ledig Erf, 44,5 Waterlinieweg, 42 Europalaan Zuid, 44 Stadsring (parallel aan A2 tunnel), 42,2 Rijksstraatweg De Meern, 42 Schweitzerdreef.
Zoals bekend is de EU-norm waar op 1 januari 2015 aan moet worden voldaan 40 microgram/m3 NO2 en moest daar aanvankelijk al in 2010 aan worden voldaan.
Volgens de voorlichting van Wesseling (RIVM) 18 april bij de VVM moeten in Utrecht nog eens minimaal 3 microgram/m3 NO2 opgeteld worden bij de door de monitor berekende concentraties (op sommige ‘paarse’ plekken nog meer) omdat het Utrechtse (en het Amsterdamse) wagenpark bij berekeningen naderhand van TNO viezer zijn gebleken dan werd aangenomen en omdat de achtergrondconcentratie wat hoger bleek uit te komen.
wesseling rivm sheets vvm 18 april
De maatregelen die wethouder Lintmeijer (GroenLinks) voorstelt (zie bijlage maatregelen aanvullend pakket) komen gemiddeld genomen uit op een reductie van 2,19 microgram/m3 NO2. Dat is dus inclusief het vermeende effect van de milieuzone voor personenwagens (1.6 microgram/m3 NO2). Volgens de SSLU betekent het instellen van een milieuzone voor personenwagens per saldo een verslechtering van de luchtkwaliteit. 1. Veel omrijden. 2. De aanschaf van nieuwe auto’s leidt tot extra kilometers.

maatregelen aanvullend pakket

Wanneer de beslissing over de milieuzone voor personenwagens wordt uitgesteld in verband met een te houden referendum, vergadert de gemeenteraad a.s. donderdag dus over een pakket maatregelen van zegge en schrijven 0,59 microgram/m3 NO2. Maar ook als de raad a.s. donderdag wel een beslissing zou nemen over de milieuzone voor personenwagens, dan is het door de wethouder berekende effect van het totale pakket bij lange niet voldoende om de overschrijdingen in 2015 te voorkomen.