Category Archives: Geen categorie

Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

Wat zou het toch een hoop schelen als niet alleen de SSLU, maar ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie de gemeenteraad in Utrecht lieten weten dat die de boom in kan met haar “raadsinformatie”. Als de bevolking gewoon niet zou komen opdagen, waardoor duidelijk zou worden gemaakt dat de bevolking en actiegroepen allang niet meer […]

Failliet luchtkwaliteitsbeleid Utrecht

Donderdag 25 augustus 2016 houdt de Utrechtse gemeenteraad een ‘raadsinformatieavond’. Dat houdt in dat leden van de gemeenteraad zich door ambtenaren laten voorlichten en als er dan tijd over is mogen burgers ook wat zeggen. Dat moet allemaal binnen een uur, zodat burgers hun verhaal in enkele minuten moeten afraffelen. De SSLU heeft besloten niet […]

Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

Milieudefensie heeft een rapport uitgebracht waaruit zou blijken dat de luchtkwaliteit in Utrecht eigenlijk best meevalt. * Daar zullen het college en wethouder Van Hooijdonk wel blij mee zijn. Ten onrechte, want het rapport geeft een verre van representatief en betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit in Utrecht. De metingen van MD hebben alleen plaatsgevonden in […]

Lotje Jokkebrok

Aldus de wethouder in de Volkskrant van 22-1-2016. Maar wat staat er in de uitspraak? Gelet daarop stelt SSLU in beroep terecht dat de effecten zoals genoemd in het bestreden besluit in werkelijkheid lager zullen zijn dan door het college bij de beslissing op bezwaar genoemd. (r.o. 25) SSLU heeft in bezwaar immers naar voren […]

Wethouder Van Hooijdonk kan het jokken niet laten

TNO emissiefactoren voor EC (roet) blijken op niets te zijn gebaseerd. Milieuzone maakt de lucht geen spat schoner. Wethouder Van Hooijdonk durft niet met de SSLU in debat. Gezichtsverlies weegt voor de wethouder kennelijk zwaarder dan gezondheidsschade door luchtverontreiniging. Aanvankelijk werd de milieuzone voor personenwagens verdedigd met het argument dat die nodig was om tijdig […]

Debatbijeenkomst 28 oktober over milieuzone

Debatbijeenkomst op 28 oktober in de Speler (Thorbeckelaan) 19.30 Onderwerp: Ophouden met de milieuzone. Ja of Nee. Bekijk alvast de sheets milieuzone   Update 21-10-2015: Milieudefensie schaadt de volksgezondheid Fabrikanten sjoemelen met Euroklasse (pdf) Milieudefensie, GroenLinks en GrL-wethouder Lot van Hooijdonk weigerden tot nu toe met de SSLU in debat te gaan. De SSLU heeft […]

Milieudefensie helpt gemeente Utrecht tegen lastige lokale actiegroep

In het bestuur van Milieudefensie hebben milieuactivisten plaats gemaakt voor ondernemende adviseurs. Voorzitter Herman Verhagen weigert debat. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht voert sinds 2005 acties en procedures tegen de plannen van de gemeente Utrecht voor meer asfalt en meer luchtverontreiniging. Tot grote ergernis van onder meer GroenLinks-wethouders. Milieudefensie heeft besloten de gemeente een handje […]

Onwaarheden over de Utrechtse milieuzone

Update: Voorzitter Verhagen van Milieudefensie heeft laten weten dat er ‘grievende kwalificaties’ in onderstaand stuk staan en dat Milieudefensie er daarom niet op reageert. Dr. Anne Knol van Milieudefensie, specialist op het gebied van luchtkwaliteit, schreef een stuk om de rechtbank van het nut van de Utrechtse milieuzone te overtuigen. Achtergrondinformatie Milieuzone Utrecht, 3 september […]

Omrijden door Utrechtse milieuzone

Volgens de gemeente Utrecht valt het omrijden als gevolg van het instellen van de milieuzone wel mee. De ‘deskundigen’ die het plan voor de milieuzone gemaakt hebben (RoyalHaskoning/DHV en TNO) beweren dat ze bij de berekening van het effect van de milieuzone voor de luchtkwaliteit dit omrijden hebben ingecalculeerd. Uit inmiddels d.m.v. een wob-verzoek verkregen […]

Milieudefensie begint te begrijpen dat milieuzone niet zo effectief is

SSLU wil in debat met Ivo Stumpe (Milieudefensie) over de milieuzone Utrecht (Update:Ivo Stumpe wil niet debatteren zolang het onder de rechter is) Op 18 mei verspreidde Milieudefensie het persbericht waarin het de pers liet weten de gemeente Utrecht te zullen bijstaan in de beroepsprocedure die door de KNAC tegen het besluit was ingesteld. Milieudefensie […]